Alpha pelastusvaljaat

Alkuperäinen englanniksi   alpha_rescueharness

KÄYTETÄÄN TUOTTEEN MUKANA SEURAAVAN KÄYTTÖOHJEEN KUVIEN KANSSA.

TUOTTEEN MUKANA TULEVA ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE TOIMII TAKUU- JA TARKASTUSKORTTINA

Rock Empire Alpha pelastusvaljaiden käyttöohje

Tilanteissa, joissa on putoamisvaara, mutta joissa ei teknisistä syistä tai tehtävän lyhyen keston vuoksi voida taata turvallisuutta muulla tavalla, on tärkeää harkita henkilökohtaisen putoamissuojaimen käyttöä. Henkilökohtaisen putoamissuojaimen käytön tulee olla etukäteen suunniteltua ja työpaikan turvallisuuskäytäntöjen mukaisesti toteutettua.

Käyttöohje

Älä käytä tätä tuotetta lukematta ensin huolellisesti käyttöohjeita.

Nämä käyttöohjeet näyttävät useita mahdollisia käyttötapoja. Jotkin mahdolliset väärät käyttötavat on esitetty kuvissa, joiden yli on vedetty ruksit. Mahdollisia vääriä käyttötapoja on loputtomasti, joten kaikkia ei ole esitetty tässä käyttöohjeessa. Tuotetta saa käyttää ainoastaan tavoilla, jotka on kuvattu kuvissa, joiden yli ei ole vedetty rukseja. Kaikki muu käyttö on kiellettyä ja voi johtaa onnettomuuteen tai kuolemaan. Epäselvissä tilanteissa tai käyttöön liittyvissä ongelmissa, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajaan.

Käyttö

Huomio: Koulutetun henkilön on valmennettava tuotteen käytössä ennen varsinaista käyttötilannetta.

Tämä tuote koostuu kolmesta kolmiosta joita yhdistää värilliset nauhat, jotka päättyvät lenkkeihin, jotka on merkattu kirjaimilla A, B ja C. Oikean toimivuuden varmistamiseksi on tärkeää aina yhdistää kolme lenkkiä toisiinsa. Tuotetta tulee käyttää vain yhdessä EN354 standardin mukaisen nauhan tai nauhalenkin kanssa ja EN362 standardin mukaisen metallisen sulkurenkaan kanssa (teräksinen tai alumiiniseoksellinen sulkurengas tai ovaalin muotoinen maillon-tyyppinen sulkurengas) ja yhdessä muiden turvallisuusvarusteiden kanssa, jotka yhdessä muodostavat yksinkertaisen, yhteensopivan järjestelmän.

Tätä tuotetta voivat käyttää ainoastaan koulutetut ja vastuuntuntoiset henkilöt tai heidän suorannassa valvonnassaan olevat henkilöt. Tarkista tuotteen yhteensopivuus muiden yhdessä tuotteen kanssa käyttämiesi varusteiden kanssa. Käytä ainoastaan tuotteita, jotka ovat tarkoituksenmukaisten standardien ja säännösten mukaisia. Valjaiden käyttäjää tulee opastaa etukäteen pelastautumistavoista mahdollisuuden onnettomuuden sattuessa.

Varoitus!

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan pelastuskäyttöön. Tuotetta ei tule käyttää kehon kannatteluun osana putoamissuojainjärjestelmää. Pelastushenkilökunnan tulee varmistaa että pelastettavalle henkilölle ei koidu vaaraa pelastusnauhoista, nauhalenkeistä tai muista yhdistävistä osista, esimerkiksi sulkurenkaan ei tule osua pelastettavan henkilön päähän yllättävissä tilanteissa kuten lyhyessä putoamisessa.

Pelastusoperaation aikana voi tapahtua ripustamisesta aiheutuvia loukkaantumisia. A ja C tyypin pelastusnauhalenkkejä käytettäessä on tärkeää minimoida aika, jonka pelastettava henkilö on ripustettuina nauhalenkkeihin.

Tarkastus:

Ennen käyttöä tulee tarkastaa valjaan sopiva koko sekä solkien toimivuus parhaan mahdollisen mukavuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Suosittelemme riippumisen testaamista etukäteen turvallisessa paikassa.

Käytön aikana, tarkasta että soljet ovat kunnolla kiinni ja köydet on turvallisesti kiinnitetty. Ennen ja jälkeen jokaisen käytön on tärkeää tarkistaa nauhojen ja saumojen kunto, myös vaikeammin nähtävissä olevista kohdista. Jos tuotteessa on minkäänlaisia vähäisiäkään vaurioita, se tulee poistaa käytöstä välittömästi. Kaikenlainen muutosten ja korjausten tekeminen valjaisiin tuotannon jälkeen on kiellettyä.

Tärkeitä tarkastettavia kohtia:

Tekstiilimateriaalit: Viillot, kulumajäljet, tai ikääntymisestä, korkeista lämpötiloista tai kemikaaleille altistumisesta johtuvat vauriot.

Saumat: Repeymät, viillot tai purkautuvat saumat.

Soljet: Asianmukainen toimivuus.

Epäilysten tai kysymysten herätessä, lähetä tuote tarkastettavaksi. Muista että henkesi ja turvallisuutesi ovat uutta tuotetta arvokkaampia.

Materiaalit:

Tuote on valmistettu synteettisesti nailonista (PA) ja PES-kuiduista. Metalliset soljet ja kiinnityskohdat on pinnaltaan käsitelty EN362 standardin mukaisesti.

Puhdistus:

Likaiset valjaat voidaan pestä enintään 30 asteisessa puhtaassa vedessä mietoa pesuainetta käyttäen. Kuivaus viileässä, hyvin ilmastoidussa pimeässä huoneessa. Valjaiden tulee antaa kuivua itsestään ilman ulkopuolisten lämpölähteiden käyttöä.

Desinfiointi:

Jos desinfiointi on välttämätöntä, käytä polyamidille ja polyesterille sopivaa desinfiointiainetta. Liuota puhdistusaine puhtaaseen, enintään 20 asteiseen veteen ja anna valjaiden liota tunti. Huuhtele valjaat puhtaalla vedellä ja kuivaa viileässä, hyvin ilmastoidussa pimeässä huoneessa kaukana lämpölähteistä.

Kemikaalit:

Valjaat eivät saa joutua kontaktiin kemiallisten tuotteiden, syövyttävien aineiden tai liuottimien kanssa. Kemikaalit ovat hyvin haitallisia valjaille.

Kuljetus ja varastointi:

Säilytä valjaita kuivassa, pimeässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa valjaat pitkäaikaselta UV-säteilyltä. Älä säilytä valjaita lämpölähteiden lähettyvillä. Älä säilytä valjaita niin, että ne ovat kiertyneet, tai niiden päällä on painavampia tuotteita. Valjaiden mukana tulee valmistajan tarjoama kankainen suojapussi, joka soveltuu säilytykseen ja kuljettamiseen.

Lämpötila:

Suosittelemme tuotteen käyttöä -40 ja +80 asteen välisissä lämpötiloissa. Näissä lämpötiloissa valjaat säilyttävät vaaditun vahvuutensa.

Elinikä ja tarkastukset:

Näiden valjaiden käyttöikä on enintään 10 + 5 vuotta valmistuksesta: 5 vuotta varastointia valmistuksen jälkeen tai 10 vuotta ensimmäisestä käytöstä (kumpi tulee ensin täyteen). Jos valtuutettu tarkastaja kieltää valjaiden käytön, on hänen vastuullaan poistaa tuote käytöstä vaikka tuotteen elinikä ei olisi vielä kulunut loppuun.

Valjaat tulee tarkastaa määräajoin vähintään 12 kuukauden välein valmistajan tai valtuutetun tarkastajan toimesta. Tarkastus tulee suorittaa myös hätätilanteiden jälkeen (odottamattomat putoamistapaukset, kemikaalialtistus, mekaaninen vaurio) tai käyttäjän ollessa epävarma valjaiden kunnosta.

Takuu:

Valmistaja tarjoaa 3 vuoden takuun, joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuurajoitukset: normaali kuluminen ja normaalista kulumisesta aiheutuvat repeämät, huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä aiheutuvat viat ja onnettomuudet, tuotteen vääränlainen käyttö, käyttö johon tuotetta ei ole suunniteltu ja vääränlainen varastointi ovat poissuljettuja takuusta.

Valmistaja ei ole vastuussa seuraamuksista, jotka suoraan, epäsuorasti tai vahingossa johtuvat tämän tuotteen käytöstä.

Suunnitteluvaiheeseen ja tuotannon valvontavaiheeseen osallistuneen laitoksen nimi, osoite ja tunnistenumero: VVUU Ostrava , Radvanice, Czech republic , PSA 89/686/EEC, CE 1019

Valmistaja: Rock Empire s.r.o., Nadrazni 712, 40722 Benesov nad Ploucnici, Czech republic www.rockempire.cz

Maahantuonti: Mountain Shop Finland Oy, Hämeentie 40, 00500 Helsinki www.mountainshop.fi Versio 05/17