Solmut köyteen

Kaksinkertainen kahdeksikko
Käytetään köyden kiinnittämiseen yläköysiankkuriin ja valjaisiin. Nykyisin sitä käytetään myös kahden köyden kiinnittämiseksi toisiinsa. Solmu on helppo avata kuormituksen jälkeenkin. Heikentää köyden vetolujuutta vain 20 – 25%- Solmun jälkeen pitäisi jättää häntää 10 kertaa köyden halkaisija.

 

Kaksinkertainen kalastaja:
Käytetään solmittaessa kaksi köyttä (eri vahvuisiakin) toisiinsa vaikkapa prusik- narussa. Soveltuu myös Tubular- nauhojen solmimiseen toisiinsa. Heikentää vetolujuutta n. 40 – 35%.

 

Prusik- naru
Prusik narua on puiden hoitajat perinteisesti käyttäneet köyttä myöten kiivetessä. Kun kiipeilyköysi on vahvuudeltaan 12- 14 mm käytetään pulitoista metristä 7- 9 mm apuköyttä, joka solmitaan ympyräksi kaksinkertaisella kalastajansolmulla ja laitetaan köyteen alla olevan kuvan mukaisesti. Käytettäessä ohuempaa 10- 11 mm kiipeilyköyttä apuköyden paksuus 6 mm toimii paremmin. Prusik- solmua on käytetty perinteisesti myös taljan lukitsemisessa pelastuskäytössä. Se ei kuitenkaan ole mikään CE- hyväksytty menetelmä.

prusikki

 

Puolisiansorkka eli HMS solmu
Solmua käytettiin aiemmin kiipeilijän dynaamiseen varmistamiseen HMS sulkurenkaan kanssa. Solmun käyttö voi pyörittää vahingossa sulkurenkaan ruuvin auki

 

Siansorkkasolmu
Käytetään kiipeilijän yhdistämiseen varmistuspaikkaan suoraan köydestä, jos ei ole mukana nauhalenkkejä