Nauhalenkit ja ankkurinauhat

KÄYTETÄÄN TUOTTEEN MUKANA SEURAAVAN KÄYTTÖOHJEEN KUVIEN KANSSA. TUOTTEEN MUKANA TULEVA ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE TOIMII TAKUU- JA TARKASTUSKORTTINA. Merkitse ostopäivä kohtaan Purchase date, ensimmäinen käyttöpäivä kohtaan date of first use, käyttäjän nimi kohtaan User

Rock Empire nauhalenkit ja ankkurinauhat CE EN 795

Tapauksissa, joissa on putoamisen vaara ja lyhytkestoisissa teknisissä työtilanteissa joissa turvallista toimintaa ei voi muuten taata, sinun tulee harkita henkilökohtaisen putoamissuojaimen käyttöä. Henkilökohtaisen putoamissuojaimen käytön ei tule olla harkitsematonta vaan sen tulee soveltua työpisteen turvallisuuskäytäntöihin.

KÄYTTÖOHJE Älä käytä R.E. ankkurinauhoja ilman käyttöohjeen tarkkaa lukemista. Ohje esittelee lukuisia mahdollisia käyttötapoja. Joitain virheellisiä käyttötapoja on ohjeessa ruksattu yli. Kaikkia mahdollisia virheellisiä käyttötapoja ei ole kuvattu siitä syystä, että niitä on lukuisia erilaisia. Ongelmatilanteissa ota yhteys valmistajaan.

KÄYTTÖ Varoitus: Turvallisuusasioiden asianmukainen opiskelu on välttämätöntä ennen laitteen käyttöä. Nauhaa tulee käyttää vain EN 355 nykäyksenvaimentimen ja EN 362 metallisen sulkurenkaan kanssa ( teräs- tai duralumiininen sulkurengas tai ovaali maillon- tyyppinen sulkurengas) lisäksi varmistuslaitteen kanssa jotka muodostavat nauhan kanssa toimivan kokonaisuuden. Tätä tuotetta saa käyttää ainoastaan vastuuntuntoinen ja ammattimaisesti käyttöä varten koulutettu henkilö tai henkilö, joka on tällaisen henkilön välittömässä valvonnassa. Tarkista laitteen yhteensopivuus muiden välineidesi kanssa. Käytä ainoastaan tuotteita, jotka ovat säännösten ja standardien mukaisia. Tätä laitetta käyttävän henkilön tulee olla valmistautunut mahdolliseen pelastustilanteeseen onnettomuustapauksessa.

TARKASTAMINEN Ennen käyttöä tulee valita ja kokeilla oikeanmittainen nauha jotta saavuttaisit parhaan turvallisuuden. Käytön aikana tarkasta, että nauha on yhdistetty oikein kiinnityskokonaisuuden muihin osiin. Ennen ja jälkeen jokaista käyttöä tarkasta nauha ja tuotteen piilossa olevat osat ja ompeleet. Jos yhdessäkään paikassa havaitset vahingoittumisen, nauha on poistettava käytöstä. Nauhaan ei saa tehdä mitään korjauksia tai muodonmuutoksia valmistuslaitoksen ulkopuolella.
Tarkasta materiaalista: tehdasompeleet, kuluminen, ikääntymisestä johtuvat vauriot,
korkean lämpötilan ja kemikalien aiheuttamat vauriot jne.
Ompeleista: purkautuneet, leikkautuneet tai tekemättömät ompeleet.
Tuote täytyy hylätä voimakkaan putoamisen jälkeen. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin tai lähettää tuotetta meille . Pidä mielessäsi että henkesi tai turvallisuutesi on arvokkaampi kuin uusi nauhalenkki.

Puhdistus: Likainen nauha tulee pestä käsin tai koneessa enintään 30 asteessa köydenpesuaineen kanssa. Huuhtele puhtaassa vedessä enintään 30astetta, Anna tuotteen kuivaa itsestään kaukana suorista lämmönlähteistä.

Desinfiointi: Jos desinfiointi on välttämätöntä, käytä nailonille ja polyesterille sopivaa desinfiointiainetta. Jätä nauha tunniksi puhtaaseen veteen laimennettuun nesteeseen, jonka lämpötila on enintään 20 astetta. Huuhtele puhtaalla kylmällä vedellä ja kuivaa hitaasti kaukana lämpölähteistä.

Kemikaalit: Suojaa nauha kemiallisten aineiden vaikutukselta. Kaikki kemialliset tuotteet, syövyttävät aineet sekä liuottimet ovat haitallisia synteettisille kuiduille.

Säilytys ja varastointi: Säilytä laite erillään muista tarvikkeista viileässä, kuivassa ja pimeässä paikassa kaukana suorasta lämpölähteestä, estä pitkäaikaisen UV-säteilyn pääsy tuotteeseen. Tarkasta, että nauha ei ole rutussa tai punoutuneena.

Lämpötila: Pidä nauha aina -40 asteen sekä +80 asteen välissä, tai materiaali voi vahingoittua.

Elinikä ja määräaikaistarkastukset: Vuodesta 2015 alkaen nauhalenkkien maksimi käyttöikä on 10 + 5 vuotta valmistuksesta: 5 vuotta varastointia valmistuksen jälkeen, 10 vuotta ensimmäisestä käytöstä, ( kumpi tulee ensin täyteen).
Mekaaninen vaurioituminen voi johtaa tuotteen hylkäykseen jo ensimmäisessä käytössä. Tuotetta voidaan varastoida enintään kolme vuotta säilytyspaikassa, joka on edelläkuvattujen ohjeiden mukainen. Nauha täytyy tarkastuttaa 12 kuukauden välein virallisella putoamissuojaintarkastajalla. Tarkastusraportti tulee kirjata tuotteen alkuperäisessä käyttöohjeessa olevaan tarkastustaulukkoon.

Tarkastustaulukkoon tulee ennen ensimmäistä käyttöä kirjata seuraavat tiedot:
Valmistusnumero (Batch Nr)
Valmistusvuosi ( Year of manufacture)
Ensimmäinen käyttöpäivä ( Date of first use)
Ostopäivä ( purchase date )
Käyttäjän nimi (User)

Virallisesti hyväksytty valjastarkastaja täyttää taulukoon: tarkastuspäivä, hyväksytty tai hylätty, tarkastajan nimi ja allekirjoitus, seuraava tarkastuspäivä
Kohtaan Comments kaikki muut olennaiset tiedot koskien esimerkiksi huoltoa ja käyttötiheyttä, havainnot ja huomatut ongelmat.

Takuu: Valmistajan myöntämä takuu on kolme vuotta koskien laitteen osia ja työtä. Takuu ei koske normaalia käyttökulumista, laiminlyöntiä, epäammattimaista käsittelyä, väärää käyttöä, kiellettyä laitteen muutostyötä eikä vääränlaista varastoimista. Onnettomuudet, vahingot, laiminlyönti sekä käyttö, johon R.E. Ascenderia ei ole tarkoitettu eivät kuulu takuun piiriin. Valmistaja ei ole vastuussa suorista vahingoista eikä onnettomuuksista, jotka liittyvät tämän laitteen käyttöön.

Merkinnät tuotteessa
– Malli, pituus
– CE Hyväksymismerkintä koskien Euroopan direktiiviä 89/686
1019 Tuotteen valmistustarkastuslaitoksen numero
EN 354 tai EN 795B Euroopan Standardi
_ Date __/09 Valmistusajankohta
– Ident.. sarjanumero
i Varoitus: Lue käyttöohje

Suunnitteluvaiheeseen ja tuotannon valvontavaiheeseen osallistuneen laitoksen nimi, osoite ja tunnistenumero: VVUU a.s. Pikartska 1337/7 Ostrava , Radvanice, Czech republic, PSA 89/686/EEC, CE 1019
Valmistaja: Rock Empire s.r.o. , Nadrani 712, 40722 Benesow nad Ploucnici, Czech republic, www.rockempire.cz
Maahantuonti: Mountain Shop Finland Oy, Hämeentie 40, 00500 Helsinki www.mountainshop.fi 11/15

Ohjeet ovat PDF:muodossa. Klikkaa allaolevasta linkistä ohje auki.

English:

RE_Lanyard_Double decker