Sulkurenkaat

Käytetään tuotteen mukana seuraavan käyttöohjeen kuvien kanssa. Tuotteen mukana tuleva alkuperäinen käyttöohje toimii vuositarkastuksien tarkastuskorttina

Rock Empire sulkurenkaat eli karabiinit EN 362

Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä. Tuotetta tulee käyttää vain toiminnoissa johon se on normisäännösten mukaan suunniteltu, kuten korkeanpaikan työhön ja urheilutoimintoihin.

.Varoitus: Huolimatta yrityksestä, laboratoriotesteistä, tarkastuksesta, käyttöohjeista ja standardeista on mahdotonta ennakoida kaikkia mahdollisia tilanteita, jotka saattavat syntyä tämän laitteen käytön yhteydessä. Käytöstä aiheutuvat seuraukset voivat olla melko erilaisia. Käyttöohjeet näyttävät erilaiset käyttötavat; esimerkiksi yksilölliset tavat yhdistää tuotteen komponentteja. Käyttöohjeissa ei esiinny kaikkia tapoja väärinkäyttöön. Käytä tämän vuoksi sulkurengasta täsmälleen tämän ohjeen mukaisesti. Vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vakavan vammautumisen tai kuoleman. Käyttäjä ottaa täyden vastuun tuotteen käytöstä. Jos käyttäjä ei ymmärrä tätä tosiasiaa, sulkurengasta ei tule käyttää. Epäselvässä tilanteessa ota yhteyttä laitteen valmistajaan.

Huomioi: Ennen käyttöä on välttämätöntä lukea käyttöohjeet, harjoitella tuotteen oikea käyttötapa, tutustua mahdollisuuksiin ja rajoituksiin, ja tiedostaa riskit.

Käyttö: Ennen jokaista käyttöä tarkasta sulkurenkaan rungosta, portista ja lukituksesta kaikki merkit muodon muutoksesta, syöpymisestä ja kolhuista. Avaa lukitus ja tarkasta että portti sulkeutuu ja lukittuu automaattisesti. Portin tulee liikkua vaivattomasti, eikä välissä saa olla mitään likaa. Varmista, että tuote on yhteensopiva muiden käyttämiesi varusteiden kanssa ( esim. koon puolesta, jne ) Jos ei, tuote voi vahingoittaa varusteiden turvallisuutta ( esim. yhdistettäessä kapea sulkurengas leveään nauhalenkkiin se alentaa nauhan lujuutta). Epäilyttävässä tapauksessa varmista yhteensopivuus ottamalla yhteys valmistajaan.

Varoitus: Älä koskaan avaa porttia sulkurenkaan ollessa kuormitettuna. Sulkurengas ei saa olla kosketuksissa syövyttävien aineiden tai terävien kulmien kanssa. Käytettäessä tätä tuotetta korkean paikan työssä, täytyy käyttäjän terveydentilan olla kunnossa.

Tarkastukset: Tuotteen päivittäistarkastus on tärkeä. Varmista silmämääräisesti, että osat ovat lukossa ja oikeassa asennossa ennen käyttöä, käytön aikana ja käytön jälkeen. Käyttötarkastuksien lisäksi tuote tulee määräaikaistarkastuttaa virallisella putoamissuojaintarkastajalla. Tarkastusraportti tulee kirjata tuotteen tarkastuskorttiin (inspection card) josta pitää käydä ilmi tuotteen tyyppi, malli, nimi, valmistaja tai myyjä, yksilöintitiedot (sarja tai yksilöity sarjanumero ) , valmistusvuosi, ostopäivä, käyttöönottopäivä, käyttäjän nimi, tarkastustiedot ja vastaava tarkastaja.

Huolto: Ei erikoistoiminpiteitä. On tärkeätä pitää sulkurengas puhtaana ja voideltuina. Kuivaa etäällä suorasta lämpölähteestä. Voitele liikkuvat osat silikonipitoisella öljyllä. Suojaa nauhojen alueet öljykosketukselta. Merellisen ilmaston kosketuksen jälkeen huuhtele puhtaalla vedellä kunnolla. Varastoi pimeässä kuivassa paikassa.

Käyttöikä: Kaikkien metalliosien käyttöikä on rajoitettu toiminnon, kulumisen, epämuodostumien ja hapettumisen (ruoste) mukaan. Jos tarkastaja toteaa, ettei tuotteen käyttö ole enää mahdollistatai turvallista, on heidän vastuullaan ehdottaa tuotteen poistaminen käytöstä, vaikka sen käyttöikä ei olisi päättynyt. Jos tuote on hylätty tarkastuksessa tai et tunne tuotteen käyttöhistoriaa tai et ole varma sen eheydestä, älä käytä sitä. Huolehdi siitä, että hylättyä tuotetta ei voida enää ottaa käyttöön tulevaisuudessa. Jos tuotteen käyttöaikana tulee muutoksia standardeihin, käyttöohjeisiin, direktiiveihin ja lainsäädäntöön, tuote voidaan joutua hylkäämään. Tärkeä tiedote: nauhalenkit tulee korvata uusilla kahden vuoden kuluttua ensimmäisestä käytöstä.

Varoitus: Älä tee tuotteeseen mitään rakenteellisia muutoksia. Huolehdi, että merkinnät tuotteessa säilyvät koko tuotteen eliniän ajan.

Takuu: Valmistajan myöntämä takuu on kaksi vuotta koskien laitteen osia ja työtä. Takuu ei koske normaalia käyttökulumista, laiminlyöntiä, epäammattimaista käsittelyä, väärää käyttöä, kiellettyä laitteen muutostyötä eikä vääränlaista varastoimista. Onnettomuudet, vahingot, laiminlyönti sekä käyttö, johon sulkurengasta ei ole tarkoitettu, eivät kuulu takuun piiriin. Valmistaja ei ole vastuussa suorista vahingoista eikä onnettomuuksista, jotka liittyvät tämän laitteen käyttöön.

Tarkastuskortti ( katso alkuperäinen käyttöohje)
Type = malli, Year= valmistusvuosi, Purchase date= ostopäivä, Date of first use= ensimmäinen käyttöpäivä, User= käyttäjä, Inspections= määräaikaistarkastukset 12 kk välein, Date= tarkastuspäiväys, Name= tarkastajan nimi, Notes= huomautukset

Merkinnät sulkurenkaassa
– CE : Hyväksymismerkintä koskien Euroopan direktiiviä 89/686
1019 : Tuotteen valmistustarkastuslaitoksen numero
kN strenght: murtolujuudet: pituussuuntainen, poikittaissuuntainen, portti auki
H HMS : Varmistus- ja laskeutuminen
K : Via Ferrata- sulkurengas
x : Ovaali sulkurengas
N059/ 11 : esimerkki. Eränumero ja valmistusvuosi
EN 362: Euroopan Standardi työkäyttöön. EN 12275 kiipeilykäyttöön
6244 : esimerkki, yksilöintinumero
i : Lue käyttöohje

Mallit, avautuminen
Twistlock = pikalukollinen: pyöräytä ja paina
Screw= ruuvilukollinen: ruuvaa ja paina
Express= vedä ja paina
Autobloc= Pika 3T: työnnä, pyöräytä ja paina
Q links= avaa ja kiristä avaimella
Tango= kaksoislukitteinen

Suunnitteluvaiheeseen ja tuotannon valvontavaiheeseen osallistuneen laitoksen nimi, osoite ja tunnistenumero: VVUU a.s. Pikartska 1337/7 Ostrava , Radvanice, Czech republic
PSA 89/686/EEC, CE 1019

Valmistaja: Rock Empire s.r.o. , Nadrani 712, 40722 Benesow nad Ploucnici, Czech republic, www.rockempire.cz

Maahantuonti: Mountain Shop Finland Oy, Hämeentie 40, 00500 Helsinki www.mountainshop.fi

11/15

Ohjeet ovat PDF:muodossa. Klikkaa allaolevasta linkistä ohje auki.

English:

RE_Carabiner_english