Taljapyörät

KÄYTETÄÄN TUOTTEEN MUKANA SEURAAVAN KÄYTTÖOHJEEN KUVIEN KANSSA. TUOTTEEN MUKANA TULEVA ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE TOIMII TAKUU- JA TARKASTUSKORTTINA.

Merkitse ostopäivä kohtaan Purchase date, ensimmäinen käyttöpäivä kohtaan date of first use, käyttäjän nimi kohtaan User

R.E. PULLEY ja BIG PULLEY taljapyörät CE EN 12278

Tapauksissa, joissa on putoamisen vaara ja lyhytkestoisissa teknisissä työtilanteissa joissa turvallista toimintaa ei voi muuten taata, sinun tulee harkita henkilökohtaisen putoamissuojaimen käyttöä. Henkilökohtaisen putoamissuojaimen käytön ei tule olla harkitsematonta vaan sen tulee soveltua työpisteen turvallisuuskäytäntöihin.

Älä käytä R.E. taljapyörää ilman käyttöohjeen tarkkaa lukemista. Ohje esittelee lukuisia mahdollisia käyttötapoja. Joitain virheellisiä käyttötapoja on ohjeessa ruksattu yli. Kaikkia mahdollisia virheellisiä käyttötapoja ei ole kuvattu siitä syystä, että niitä on lukuisia erilaisia. Ongelmatilanteissa ota yhteys valmistajaan.

Käyttö : Huomioitavaa: Ammattimainen koulutus on välttämätöntä ennen laitteen käyttöä. Tätä tuotetta saa käyttää ainoastaan vastuuntuntoinen ja ammattimaisesti käyttöä varten koulutettu henkilö tai henkilö, joka on tällaisen henkilön välittömässä valvonnassa. Tarkista laitteen yhteensopivuus muiden välineidesi kanssa. Käytä ainoastaan tuotteita, jotka ovat säännösten ja standardien mukaisia. Tätä laitetta käyttävän henkilön tulee olla valmistautunut mahdolliseen pelastustilanteeseen onnettomuustapauksessa.

Tärkeää: Maksimi köyden halkaisija on painettu laitteen runkoon. Sitä tulee aina noudattaa.
Maksimi kuorma on painettulaitteen runkoon , sitä ei saa milloinkaan ylittää. Käytä aina oikeanlaista sulkurengasta laitteen kiinnittämisessä.

Tarkastus: Tarkasta laitteen runkosivut ja köysirulla ennen jokaista käyttöä, lopuksi tarkasta laitteen sujuva toiminta. Sen jälkeen sääolosuhteet, ettei sade tai jäätyminen haittaa laitteen toimintaa. Kaikenlainen muutostyö tehtaan valmistuksen ulkopuolella on kielletty.

Säilytys ja huolto: Laitteen käyttäjän ei tule suorittaa huoltotoimenpiteitä itse lukuunottamatta tuotteen puhdistamista ja öljyämistä tämän ohjeen mukaisesti.
Puhdistus: huuhtele tuote toistuvasti haaleassa juomavedessä (lämpötila enintään 40 astetta), lisänä voidaan käyttää mietoa puhdistusainetta (neutraalia saippuaa). Anna laitteen kuivaa itsestään kaukana suorista lämmönlähteistä.
Öljyäminen: Rasvaa liikkuvat osat silikonia sisältävällä öljyllä. Vältä öljyn menemistä tekstiilimateriaaleihin. Rasvaaminen tulee suorittaa kun laite on puhdistettu ja se on täysin kuiva.
Desinfiointi: Upota laite lämpimään veteen, jossa on ammoniumsuoloja, huuhtele puhtaalla vedellä, anna kuivua ja öljyä.
Säilytys: Puhdistuksen, kuivumisen ja öljyämisen jälkeen säilytä laite erillään muista tarvikkeista viileässä, kuivassa ja pimeässä paikassa (estä UV-säteilyn pääsy laitteeseen). Säilytyspaikan tulee olla kemiallisesti neutraali, vältä myös suolaisia paikkoja. Säilytyspaikan tulee olla riittävän kaukana terävistä kulmista, lämpölähteistä, kosteudesta, syövyttävistä aineista ja muista mahdollisesti vahingollisista lähteistä. Varmista laitteen kuivuus ennen sen varastoimista.

Elinikä ja määräaikaistarkastukset: Kaikkien metalliosien käyttöikä on rajoitettu toiminnon, kulumisen, epämuodostumien ja hapettumisen (ruoste) mukaan. Jos tarkastaja toteaa, ettei tuotteen käyttö ole enää mahdollistatai turvallista, on heidän vastuullaan ehdottaa tuotteen poistaminen käytöstä, vaikka sen käyttöikä ei olisi päättynyt.

Metalliosien kuluminen ei saa ylittää 1 millimetriä. Laite tulee tarkastuttaa virallisella putoamissuojaintarkastajalla vähintään 12 kk välein. Tarkastusraportti tulee kirjata tuotteen alkuperäisessä käyttöohjeessa olevaan tarkastustaulukkoon.

Tarkastustaulukkoon tulee ennen ensimmäistä käyttöä kirjata seuraavat tiedot:
Valmistusnumero (Batch Nr)
Valmistusvuosi ( Year of manufacture)
Ensimmäinen käyttöpäivä ( Date of first use)
Ostopäivä ( purchase date )
Käyttäjän nimi (User)

Virallisesti hyväksytty valjastarkastaja täyttää taulukoon: tarkastuspäivä, hyväksytty tai hylätty, tarkastajan nimi ja allekirjoitus, seuraava tarkastuspäivä
Kohtaan Comments kaikki muut olennaiset tiedot koskien esimerkiksi huoltoa ja käyttötiheyttä, havainnot ja huomatut ongelmat.

Takuu: Valmistajan myöntämä takuu on kolme vuotta koskien laitteen osia ja työtä. Takuu ei koske normaalia käyttökulumista, laiminlyöntiä, epäammattimaista käsittelyä, väärää käyttöä, kiellettyä laitteen muutostyötä eikä vääränlaista varastoimista. Onnettomuudet, vahingot, laiminlyönti sekä käyttö, johon R.E. taljapyörää ei ole tarkoitettu eivät kuulu takuun piiriin. Valmistaja ei ole vastuussa suorista vahingoista eikä onnettomuuksista, jotka liittyvät tämän laitteen käyttöön.
Taljarulla tulee tarkastuttaa virallisella putoamissuojaimien tarkastajalla 12 kuukauden välein. Tarkastustulokset tulee kirjata käyttöohjeen tarkastusraportti- kohtaan.

Merkinnät
– CE Hyväksymismerkintä koskien Euroopan direktiiviä 89/686
1019 Tuotteen valmistustarkastuslaitoksen numero
EN 12278 Euroopan Standardi
Köyden halkaisija 8-12 mm
Käyttösuunta nuolen suuntaan
_ __/09 Valmistusajankohta
ROPE XX mm köydenmaksimi halkaisija
– maxium load kN maksimi kuorma kN
i Varoitus: Lue käyttöohje

Suunnitteluvaiheeseen ja tuotannon valvontavaiheeseen osallistuneen laitoksen nimi, osoite ja tunnistenumero: VVUU a.s. Pikartska 1337/7 Ostrava , Radvanice, Czech republic
PSA 89/686/EEC, CE 1019

Valmistaja: Rock Empire s.r.o. , Nadrani 712, 40722 Benesow nad Ploucnici, Czech republic, www.rockempire.cz

Maahantuonti: Mountain Shop Finland Oy, Hämeentie 40, 00500 Helsinki www.mountainshop.fi

11/15