Koulutus

Korkeanpaikan työskentelyn työturvallisuuskoulutus

Välitämme kursseja korkean paikan putoamissuojainten käyttöön. IRATA- kouluttaja Ari Piela järjestää korkean paikan köysitoimintakursseja räätälintyönä joko työpaikallanne, tai järjestää paikan sopimuksen mukaan.

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöilleen koulutus suojainten käyttöön. Suojaimilla ei ole virkaa, eikä niiden työtehoa parantavia ominaisuuksia osata hyödyntää, jos niiden oikeaoppista käyttöä ei osata.

Suosittelemme lukemaan: http://eur- lex. europa. eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:31989L0656:FI:NOT ja sieltä II jakso, työnantajien velvollisuudet 4 artikla, kohta 8. Työnantajan on järjestettävä koulutusta ja tarvittaessa havaintoesityksiä henkilönsuojainten käytöstä.
Työnantaja ei voi luistaa tästä velvollisuudesta. Jos työnantaja ei itse ole kykenevä koulutusta järjestämään, se voidaan korkeanpaikantyöskentelyn ja siihen liittyvien suojainten osalta toteuttaa pätevän kouluttajan toimesta.

Vandernet Oy toteuttaa yrityksille ja valtion yksiköille työturvallisuuskoulutusta, jonka tekniikat pohjautuvat IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) oppeihin.

Koulutusohjelmia: kattotyö-, pylvästyö-, säiliötyö-, mastotyö sekä räätälöidyt koulutukset mm. paperi-, metalli- ja kemianteollisuudelle. Toteutamme myös SÄTKE (Sähkö- ja energia-alan työturvallisuuden kehittämisprojekti) ja TASKE (Talotekniikan työturvallisuden kehittämisprojekti) pohjalta syntyvien ratkaisujen koulutukset liittyen korkean paikan työskentelyyn ja putoamisvaarallisissa olosuhteissa työskentelyyn.

Koulutuksen avulla voidaan tehostaa työskentelyä, huolehtien samalla asianmukaisesti turvallisuudesta. Koulutus on käytännönläheistä, mahdollisuuksien mukaan varsinaisessa työpisteessä toteutettavaa, ja ennen kaikkea hyvä polku asenteiden kehittymisen kannalta.

Koulutus

Koulutus Vandernet

www.irata.org Kansainvälinen IRATA- korkean paikan työkoulutus