Yleistä putoamissuojaimista

Yleistä putoamissuojaimista

Turvavaljaita köysien ja lisälaitteiden kanssa kutsutaan putoamissuojaimiksi ja ne jaotellaan kolmeen ryhmään käyttötarkoituksen mukaan:

–  putoamisen pysäyttäviin järjestelmiin, esim. nostokorityö

– vaara-alueelle joutumista ehkäiseviin suojaimiin, esim tasakatot, loivat katot

– työntekijää tukeviin ja putoamista estäviin suojaimiin, esim pylvästyö

Putoamisen pysäyttävät järjestelmät
Putoamisen pysäyttävään järjestelmään kuuluvat kokovaljaat, vaimennin ja liitosköysi tai tarrain.

Työntekijää tukevat ja putoamista estävät suojaimet
Tukivyö on selkätuella varustettu vyö, jonka varaan voi nojautua työn aikana. Siinä on vähintään kaksi sulkurengasta ja enintään 2 metrin pituinen säädettävä tukiköysi tai hihna, joka voidaan kiertää esimerkiksi pylvään ympäri. Tukivyötä käytetäänkin tavallisimmin pylvästöissä. Kahden tukiköyden käyttö on perusteltua harusten ja muiden esteiden turvallisen ohittamisen kannalta. Sulkurenkaiden tulee olla itsestään lukkiutuvia. Sulkurenkaat on kiinnitettävä D-lenkkeihin kita käyttäjää päin, mikä estää tahattoman aukeamisen.

Mikäli turvavyötä käytettäessä on mahdollisuus pudota esim. katon tai työtason reunalta taikka työtasossa olevaan aukkoon, on käytettävä valjastyyppistä turvavyötä. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että ihmisen putoamisessa ja äkkipysähdyksessä syntyvät voimat ovat niin suuria, että tukivyötä käytettäessä vaikeiden vammojen syntyminen on hyvin todennäköistä. Joidenkin tutkimusten mukaan jo puolen metrin vapaa putoaminen voi aiheuttaa tukivyötä käyttävälle vakavan vamman.

Vaara-alueelle joutumista estävät suojaimet
Varmistusvyö on samankaltainen kuin tukivyö, mutta siinä ei ole välttämättä selkätukea. Siinä saattaa olla vain yksi kiinnityslenkki. Varmistusvyön köyden pituus on rajoittamaton. Köyden tai hihnan pituutta on voitava säädellä tarraimella siten, että käyttäjä ei pääse putoamisvaaralliselle alueelle.

Kokovaljaat
Kokovaljaita on käytettävä aina silloin kun putoamissuojaimen on tarkoitus pysäyttää putoaminen. Kokovaljaisiin kuuluu mm. olka- ja reisihihnat, jotka yhdessä tukevat käyttäjän kehoa.

Nykäyksenvaimentimet
Vaimentimella vaimennetaan putoamisen pysäyttämisestä syntyvä nykäys. Vaimentimia tulisi käyttää vain kokovaljaiden kanssa, vaimennus ei ole riittävä pelkän vyön varassa putoamiseen.

Liitosköydet
Liitosköysi on köysi, nauha tai vaijeri, jolla valjaat ovat kiinni kiinnityspisteessä.

Yli 2 metrin mittaisessa köydessä on oltava pituudensäädin. Liitosköysiin on erilaisia sulkurenkaita käyttötarkoituksen mukaan. Sulkurenkaiden oikeaan käyttöön on syytä perehtyä huolella.

Liukutarraimet
Liukutarraimeen kuuluu köysi ja siinä kulkeva tarrain. Tarraimen tulee liikkua köydessä kevyesti ylöspäin, mutta tahaton liike alaspäin on estetty lukitusmekanismilla. Köysi on asennettava kireälle, jotta tarrain kulkee käsin auttamatta sekä ylös- että alaspäin.

Kelautuvat tarraimet
Kelautuva tarrain koostuu vaijerikelasta ja jarrulaitteesta, jotka on rakennettu suljetuksi kokonaisuudeksi. Kelan jousimekanismi pitää köyden kireällä ja näin minimoi mahdollisen putoamismatkan. Tarrain lukittuu automaattisesti, kun vaijerin liikenopeus kasvaa, ja pysäyttää putoamisen. Itse laitteessa on vaimennin, joka pehmentää pudotuksen nykäystä.

Suojainten valinta

Putoamissuojainten valinnassa pitää ottaa huomioon käyttöolojen ja työn asettamat vaatimukset, kuten työympäristö, työvaiheen kesto ja työn toistuvuus. Esimerkiksi kemikaalien vaikutus köysi- ja vyömateriaalin kestävyyteen sekä jään ja kosteuden vaikutus putoamissuojainten toimintaan on selvitettävä.
Jos suojaimen varassa on työskenneltävä samassa paikassa pitkiä jaksoja, tulee työasennon olla hyvä ja tukeva. On tärkeää että putoamissuojain saadaan nopeasti ja helposti käyttöön, jos sitä joudutaan käyttämään toistuvasti, mutta lyhytaikaisesti. Putoamisen pysäyttävä yhdistelmä on valittava siten, että käyttäjä ei pääse iskeytymään alla oleviin rakenteisiin.

Esimerkkejä erilaisiin töihin ja työympäristöihin soveltuvista putoamissuojain-yhdistelmistä rakennustyössä:

Turvallinen käyttö
Jokaisen standardinmukaisen putoamissuojaimen käyttöohjeissa on ilmoitettu käyttötarkoitus, käytön rajoitukset ja se onko suojain tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön sekä valmistajan suosittelemat yhdistelmät ja sopivat kiinnityspisteet.

Aina ennen käyttöä on varmistettava suojaimen ja köysien toimivuus ja kunto. Käytettävät köydet voivat hankautua rakenteisiin ja terävät reunat voivat katkaista köyden. Tämän vuoksi terävät reunat on aina pyrittävä peittämään.

Suojaimet säilytetään riippuvassa asennossa kuivassa ja ilmastoidussa tilassa. Säilytyspaikka on suojattava auringonvalolta, koska turvavöissä käytetyt materiaalit haurastuvat auringonvalon vaikutuksesta. Suojainten säilytystilassa ei saa säilyttää liuotinaineita eikä muita syövyttäviä aineita.

Suojaimen kiinnityksen järjestäminen
Kiinnityspisteen on kestettävä putoamisesta aiheutuva nykäisy. Sopivana mitoituslujuutena yhden henkilön kiinnittymispisteessä voidaan pitää 15 kN:a, joka on myös putoamissuojainten peruslujuus. Kiinnityspisteenä käytetään yleensä kattopollareita, vaakasuoria kiskoja, vaijereita tai muita kiinnityslaitteita. Kiinnityspisteinä voidaan käyttää myös betonirakenteita, elementtien nostolenkkejä sekä kattoristikoita ja kattoparruja. Viemäriaukkoihin, kaivantoihin tms. laskeuduttaessa kiinnitykseen voidaan käyttää tarkoitukseen hyväksyttyä kolmijalkaa.

Kiinnityspiste valitaan suoraan työkohteen yläpuolelta, jotta estetään vaarallinen sivuheilahdus ja putoamismatka jää mahdollisimman lyhyeksi. Sivuheilahdus voidaan estää myös kiinnittämällä putoamissuojain vaakasuorassa vaijerissa tai kiskossa liikkuvaan vaunuun tai käyttämällä samanaikaisesti kahta pituudensäätimellä varustettua turvaköyttä.

Suojainten huolto
Putoamisen pysäyttänyt eli ”kerran käytetty” suojain köysineen on poistettava käytöstä tai palautettava huollettavaksi ja testattavaksi. Valmistajan valtuuttaman pätevän henkilön on vähintään kerran vuodessa tarkastettava suojain ja huollettava se aina tarvittaessa. Vuositarkastuksessa putoamissuojain puhdistetaan, huolletaan ja kunnostetaan ohjeiden mukaisesti tai poistetaan käytöstä.

Köysien kuntoa on tarkkailtava päivittäin, koska köydet voivat hankautua rakenteisiin ja terävät reunat saattavat kuluttaa köyttä ja leikata sen putoamistilanteessa.