Työskentely siilossa ja kaivossa

Kun työskennellään siilossa , säiliössä tai kaivossa, on ennen sinne menemistä ehdottomasti varmistettava, että siellä on tarpeeksi happea ilmassa ja ettei siellä ole mitään myrkyllisiä kaasuja hengitettäväksi. Esim. viljasiilossa voi käymisen takia happi olla kulunut loppuun. Kaivossa voi olla maaperästä tullutta radonkaasua joka on korvannut hapen. Tyhjässäkin polttoainesäiliössä voi olla ilmaan haihtunutta polttoaineen kaasua ja se voi aiheuttaa räjähdysvaaran.

Siiloon ja kaivoon laskeudutaan samalla tavalla ja varusteilla, kuin kohdassa köysityö seinällä.
Myös kunnollisesta valaisusta on huolehdittava.

Pelastustoiminta siilossa ja kaivossa aiheuttaa usein lisähankaluuksia kun pelastettava on tuotava yläkautta pois.

CAMP Tripod kolmijalka. Ylälevyssä CE EN 795 koukku esim. taljan kiinnitykseen sekä kolme paikkaa sulkurenkaille asemoitumiseen. Korkeussäätö 134-214 cm, paino 17 kg.

camptripod copy

taljantekotelineeseen

Video nelinkertaisesta taljasta. huomioitavaa, että köyttä menee nelinkertainen määrä, kuin yläköysirullan ja pelastettavan väli on. Tällä saadaan 100 kiloinen pelastettava nostettua alle 30 kg:n voimalla ylös.

4- kertainen talja

Vaijerivinssikela Tripodiin. Toimitetaan vaijerirullan kanssa. Automaattinen taakan lukitus. Työkuorma max. 180 kg, murtolujuus 18 kN, Galvanoitu teräsvaijeri 6,3mm,pituus 20m, paino 13 kg. Pelastettava nousee tällä taljalla tosi kepeästi ylös.

camptripodinkela

Petzl Lift nostokaari valjaisiin. Kiinnitetään valjaan olkaimiin, nostot & lasku. Pystynoston mahdollistava kiinnityskaari työvaljaisiin. Lift jakaa kiinnityspisteen kahteen pisteeseen. Kaaren päät kiinnitetään valjaan hartiahihnoihin, jolloin henkilöä on mahdollista laskea tai nostaa erittäin ahtaissa tiloissa kuten ilmastointikuiluissa ja kaivoissa. Kuvassa näkyvät kolmion muotoiset ruuvilukitteiset sulkurenkaat sisältyvät toimitukseen. CE EN354. Paino: 520 g.

liftkaari