Pylväästä pelastaminen

TURVALLINEN TYÖSKENTELY VAATII OIKEIDEN VARUSTEIDEN LISÄKSI OIKEAT TAIDOT JA ASENTEEN!
MAAHANTUOJA: VANDERNET OY

PYLVÄÄSTÄ PELASTAMINEN
SÄTKE-projektissa kiinnitettiin huomiota nykyisten pylväästä pelastamistekniikoiden puutteisiin, koulutuksen helpottamiseen, sekä pelastajan ja pelastettavan turvattomuuteen.
Perinteinen kitkalaitehan ei salli pelastajan irrottaa kättä alaslaskuköydestä, koska
pelastettava putoaa välittömästi. Kyseinen laite ei myöskään salli pelastajan liikkua
tolpassa ylös tai alas molemmat kädet vapaana.
Ongelmana on ollut myös se, että pelastuslaitteet eroavat normaaleista työskentelytavoista ja laitteista. Eli laitteiden käyttö rajoittuu vain max. muutamaan harjoittelukertaan vuodessa.
Mm. näistä syistä johtuen pelastaminen on ollut riskialtista, ja luo turvattomuutta jo
muutenkin stressaavaan pelastustilanteeseen.
Pelastustilanteen perusideahan on, että pelastettava ei joudu lisäloukkaantumisvaaraan, eikä pelastaja saa tilanteen johdosta joutua vaaraan.

UUSI RATKAISU Vaikka uudessakin ratkaisussa pelastusvarustus on sine
töidyssä kassissa, niin pelastusjärjestelmä koostuu päivittäin työssä käytettyjen kaltaisista varusteista. Näin varusteiden käyttö on automaattisesti tuttua pelastustilanteessa ja erillisen
harjoittelun tarve vähenee, joskaan ei poistu kokonaan.Uudessa ratkaisussa pelastaja voi irrottaa molemmat kädet köydestä, sillä Petzl Rig varmistus/laskeutumislaite lukkiintuu automaattisesti. Pelastajan mahdollinen loukkaantuminen tai sairaskohtaus ei aiheuta uhrin putoamista, vaan lukitsee
tilanteen siihen. Ratkaisulla voidaan helposti rakentaa talja loukkaantuneen nostamista varten tai
loukkaantunutta voidaan käsivoimin keventää tolpasta irrotusvaiheessa ja näin estää irrotushetkellä pelastettavaan kohdistuva rytkäisy.

TURVALLINEN TYÖSKENTELY VAATII OIKEIDEN VARUSTEIDEN LISÄKSI OIKEAT TAIDOT JA ASENTEEN!
UUDEN RATKAISUN VAIHEET JA VARUSTEET
Sinetöity pelastuspaketti avataan, köysivyyhti vapautetaan ja kiinnitetään varmistuslaite pelastajan tukivyöhön/valjaaseen Laskeutumislaitteena on Petzl Rig, joka on valmiiksi asetettu köyteen ja
kytketään suoraan valjaan lantiovyöhön mukana seuraavalla sulkurenkaalla.
Köytenä käytetään 10,5 mm ydinköyttä, EN 1891, joka on samanlainen kuin työskentelyköysi. Köyden vetolujuus yli 2500 kg. Pelastaja kiipeää loukkaantuneen yläpuolelle. Seuraavaksi asennetaan nauhalenkki, vetolujuus 2200 kg, pylvään ympärille n. 150cm loukkaantuneen yläpuolelle, kahdella kierroksella ja suljetaan sulkurenkaalla.
Pelastajan Rigistä lähtevä köysi asetetaan nauhalenkkiin asetetun sulkurenkaan kautta loukkaantuneen valjaan kiinnityspisteeseen sulkurenkaalla, mikä on köyteen valmiiksi asennettu. Pelastaja säätää köyden oikean mittaiseksi ja laskee painonsa köyden varaan. Tehostaakseen pelastettavaan kohdistuvaa kevennystä, pelastaja voi vetää loukkaantunutta ylöspäin helposti vastapainotekniikalla.
Loukkaantunut irrotetaan pylväästä. Pylväskenkien irrotus onnistuu helposti kun pelastettavan paino on saatu pois kengiltä. Pelastaja laskee loukkaantuneen alas ja voi halutessaan seurata loukkaantunutta, tai laskeutua edellä vastaanottamaan loukkaantuneen. Tarpeen tullen pelastaja
voi irrottaa molemmat kätensä laskeutumislaitteesta, koska laite lukittuu automaattisesti.
HUOM. Tämä on lyhyt kuvaus pylväästä pelastamisesta, ei koulutusohjelma!

PYLVÄÄSTÄ ALASLASKURATKAISU
A. Loukkaantuneen valjaan kiinnityspisteeseen kiinnitettävä lukkosulkurengas.
B. Pylvään ympäri laitettava nauhalenkki.
C. Nauhalenkin sulkeva lukkosulkurengas, minkä kautta alaslaskuköysi kulkee.
D. Alaslaskuköysi.
E. Rig laskeutumislaite, mihin köysi valmiiksi asennettu, laite kytketään sulkurenkaalla
pelastajan valjaan lantiovyöhön.
F Rigin valjaaseen liittävä lukkosulkurengas

Tilaustiedot, tarvitset seuraavat tuotteet:
-3kpl Petzl OK TriactLock automaattilukitteinen sulkurengas, tuotenro M33 TL , SSTL: 6414403
(mahdollista tilata myös ruuvilukitteisilla OK ScrewLock sulkurenkailla M33 SL)
-1kpl Petzl Rig laskeutumislaite, tuotenro D21A , SSTL:6414479
-1kpl Petzl Anneau 150 cm nauhalenkki, tuotenro C40150, SSTL: 6413952
-1kpl Beal Access UniCore 10,5 mm köysi 25m , tuotenro CSA11R.25 TAI 1kpl Petzl
Axis 11 mm köysi 20m valmiilla päätöslenkillä, tuotenro R74YT020, SSTL: 6413986
-1kpl säilytys/kuljetuspussi, esim. Petzl Bucket 25L, tuotenro S41Y 025, SSTL: 6414499

Jotta pylväspelastuspakkauksen käyttölogiikka olisi yhtenevä päivittäin käytettävien
varusteiden kanssa, suosittelemme pylvästyöskentelyyn Petzl Pylvästyöpakkaus FAST 2 valmispakkausta, tuotenro ja SSTL: 64144

pakkaus