Köydet

Ydin, joka on köyden kantava osa, muodostuu kymmenistä tuhansista nylonsäikeistä, jotka on niputettu. Ytimen ympärille on kudottu tiukka suojapunos suojaamaan ydintä ulkoiselta rasitukselta; teräviltä kiviltä, hiekalta jne.

ERIKOISOMINAISUUDET Kiipeilyköyden varaan pudottaessa köysi venyy ja kuolettaa suuren osan putoamisenergiasta. Varmistuksiin ja kiipeilijään kohdistuva rasitus jää näin pienemmäksi. Kiipeilyköyden venymä 80 kg:n staattisessa kuormituksessa on noin 7 %, mutta voimakkaassa putoamisessa köysi venyy kymmeniä prosentteja. Murtumispisteessä noin 40 %. Semistaattisilla lakeutumisköysillä ja staattisilla veneilyköysillä ei ole em. jousto-ominaisuutta.

SOLMUT
Köyden kesto on solmun kohdalta n. 50 % -85 % normaalista. Kaksinkertainen kahdeksikkosolmu on yleisin solmu kiipeilyssä. Sitä käytetään kiinnitettäessä köysi valjaisiin, liitettäessä kaksi kiipeilyköyttä toisiinsa esim. 50 m laskeutumista varten, jne…

KÖYSITYYPIT ALAKÖYSIKÄYTÖSSÄ, MERKINNÄT KÖYDEN PÄISSÄ
Yksinkertaisena SINGLE käytetään 9,4- 11 mm köysiä, esim. Bealin Stinger 9,4 mm, Booster 9,7 mm, Flyer 10,2 mm, Top gun 10,5 mm, 5 mm, Wallmaster 10,5 mm. Yksinkertaisena käytettävän köyden päässä tulee olla merkintä UIAA (1) . Näiden köysien murtolujuudet noin 2000 – 2400 kg.

Kaksoisköytenä käytettävä 8- 9 mm köysi kestää uutena n. 1200 -1600 kg kuorman ja koska köysiä on kaksi, niin yhteenlaskettu kesto on 2400 – 3200 kg. Näitä on kahta tyyppiä:
TWIN ROPE mm, merkintä köyden päässä: UIAA ja kaksi toisiaan leikkaavaa ympyrää. Twin-köysiä käytettäessä köysistön johtaja laittaa kaikki välivarmistukset molempiin köysiin.
HALF ROPE: esim. Bealin Ice Line 8,1 mm, Gobra 8,5 mm, tai VERDON 9 mm, merkintä köyden päässä UIAA ½. Pariköysiä käytettäessä varmistukset voidaan laittaa vuorotellen kumpaankin köyteen. Kahden köyden etuna on, että leikkautumisriski kallion särmiä vasten vähenee ja köydellä laskeutumiseen on käytettävissä kaksi köyttä, jolloin päästään laskeutumaan 50 m kerralla.

 

 

DRY-KÖYSI, JÄÄTIKKÖVAELLUS
Kyllästetyn (DRY) köyden pintaan on tehtaalla imeytetty vettä hylkivää ainetta. Tästä on etua vuoristo- ja jääkiipeilyssä. Kyllästysaine lähtee pois parissa vuodessa; kovassa käytössä jo yhden kalliokiipeilykauden aikana. Kyllästyksen voi uudistaa kotikonsteinkin Nikwaxin ROPE PROOFilla. Köysittäminen jäätikkövaelluksessa: henkilöiden kiinnitysvälin tulisi olla n. 8 m. Kahden henkilön köysistössä tulisi käyttää vähintään 9 mm dynaamista köyttä, 3 – 4 henkilön köysistössä 10 mm:n dynaamista köyttä.

UIAA-NORMIPUTOUSTEN KESTOMÄÄRÄ
Kiipeilyköysi on joustavaa, mutta tämä erityisominaisuus menetetään, jos köyteen pudotaan kerran hyvin voimakkkaasti tai usean kerran voimakkaasti. Köyden laadusta antaa kuvan kansainvälinen kiipeilyjärjestön laatima testitulos eli ns. UIAA-normiputous. Se on putoamismatkan suhde käytössä olevan köyden pituuteen. Yksinkertaisen (10 – 11 mm) köyden testissä 80 kg:n ja ½ -köyden (8,2 – 9 mm) testissä 55 kg:n paino pudotetaan 2,5 m mittaiseen köyteen viiden metrin matkan ( UIAA fall factor 2). Testitulos kertoo montako em. putousta virheetön köysi vähintään kestää ennen katkeamista. UIAA on asettanut minimiksi viisi normiputousta. Yksinkertaisilla köysillä luku vaihtelee paksuudesta riippuen 5 – 15 välillä, kaksoisköysillä yksinkertaisena (55 kg:llä) 6 – 10 ja kaksinkertaisena 12 – 30 välillä.

 

ISKUVOIMA ( IMPACT FORCE )
Toinen tapa vertailla joustavan köyden ominaisuuksia on tarkastella ihmiseen ja varmistusvälineeseen kohdistuvaa iskuvoimaa yhden UIAA- normiputouksen iskussa. Mitä joustavampi köysi, sen pienempi iskuvoima, ja sitä pehmeämpi pysähtyminen köyteen, jolloin kiipeilijä ja varmistuspiste( kiila tai frendi tsm.) pääsevät vähemmillä vaurioilla.. Parhaimmilla köysillä ensimmäisen putoamisen iskuvoima on noin 700 kilon luokkaa useimmilla vakioköysillä 800-900 kiloa, halvoilla perusköysillä 1000 kilon luokkaa. Jokaisessa alaköysiputoamisessa köysi menettää jousto- ominaisuuttaan; karkeasti ottaen 50- 100 kg, eli hyvälaatuisen köyden kolmannen putoamisen iskuvoima on noin 850 kg, kuudennen 1000 kg, kymmenennen 1200 kg, jolloin köydestä on tullut staattinen köysi ja se on poistettava liidauskäytöstä.

KALLION SÄRMÄÄN LEIKKAUTUMINEN
Köysistön ykkösen kiivetessä köyden tielle osuvat terävät kallionsärmät jarruttavat köyden kulkua huomattavasti. Tällöin köyden suojakuori kuluu joutuisasti. Kattojen alle ja reitin mutkiin tulisi laittaa pitemmät jatkot. Mutkaisella reitillä pariköysitekniikasta on oleellista apua. Siinä toiseen köyteen yhdistetään oikealla olevat varmistukset ja toiseen vasemmalla olevat. Käytännössä köydet kulkevat silloin parin metrin etäisyydellä toisistaan. Jos reitillä on hyvin teräviä kallionsärmiä, on niihin suhtauduttava vakavasti. Jos köysistön johtaja on kiertänyt hyvin terävän kulman tai särmän taakse ja räpsähtää ylempänä, köyden kiristyessä se samalla painautuu usean sadan kilon voimalla särmää vasten ja voi leikkautua poikki. Vähän lievemmässä tapauksessa köyden suojakuori katkeaa ja valkea sisäosa tulee näkyviin.

KUUMA LASKEUTUMINEN JA HANKAUTUMINEN
Laskeutumiskahdeksikolla köyttä myöten nopeasti laskeuduttaessa kasi kuumuu jopa niin paljon, että se on hankala irrottaa köydestä. Kasit on valmistettu alumiiniseoksesta, jossa lämpö johtuu helposti. Köydet taas ovat kuuma-arkaa polyamidivalmistetta. Pysähdyskohdassa kuuma kasi heikentää hyvin pahasti köyden ominaisuuksia. ÄLÄ MILLOINKAAN HUVITTELE NOPEALLA LASKEUTUMISELLA!! Oikea laskeutumisvauhti on sama kuin kävelynopeus. Älä milloinkaan salli kahden köyden hankaavan toisiinsa kuormitettuna. Kitka lämmittää ja aiheuttaa palovammoja köyden pintaan, pahimmillaan hankaus voi sulattaa köyden jopa poikki.

YLEISTÄ KÖYDEN KÄYTÖSTÄ
Köyden päälle astuminen on kielletty. Kallion pinnalla ja maassa on aina runsaasti hiekkakiteitä. Ihmisen astuessa köyden päälle kiteitä painuu köyden suojakuoren läpi köyden ytimeen. Kiteet ovat teräväsärmäisiä ja aina myöhemmin köyttä käytettäessä esim. valuttaessa kasilla kohdasta, jossa on kiteitä sisällä, kiteet särmillään leikkaavat köyden ydintä lisää pilalle. On muistettava, että jo yhdenkin hyvin voimakkan (UIAA-normin ylittävän) putoamisen jälkeen kiipeilyköysi on poistettava välittömästi käytöstä hengenvaarallisena, vaikka se olisi samana päivänä ostettu ja päältä päin virheettömän näköinen, sillä se on menettänyt jousto-ominaisuutensa. Sama koskee valjaita ja nauhalenkkejä. KIIPEILYKÖYTTÄ EI SAA KÄYTTÄÄ MIHINKÄÄN MUUHUN KUIN OIKEAOPPISEEN KIIPEILYYN! Esim. auton hinaaminen kiipeilyköydellä kuolettaa köyden jousto-ominaisuudet ja köysi saattaa tappaa seuraavan käyttäjän.!

KÖYTTÄ EI ANNETA EIKÄ PYYDETÄ LAINAKSI!
Saattaa käydä niin, ettei kaverisi tai hänen kiipeilykaverinsa tiedä riittävästi köyden käytöstä tai he saattavat unohtaa kertoa, montako kertaa tuli köyteen pudottua tai montako kiveä köyden päälle putosi.

Ennen ja jälkeen käytön köysi tarkastetaan eli selataan sentti sentiltä käsien läpi. Tämä toimenpide paljastaa pahimmat vauriot. Jos köyden suojakuoressa on pahoja kulumia tai jos köyden ydin on vähääkään leikkautunut, litistinyt tai sulanut, on köysi hylättävä välittömästi. Jos arvelet, että esim. putoava kivi tai jääraudan piikki voisi olla vahingoittanut köyttä, on se alue köydestä heti tarkastettava ja mahdollisesti leikattava pois.

SÄILYTYS
Köysi pidetään kuivana ja puhtaana. Köyden peseminen on kielletty. Likainen köysi voidaan huuhdella käsin puhtaassa, haaleassa ja väljässä vedessä. HUOM! Älä käytä pesuaineita! Kuivataan ja säilytetään pimeässä, hyvin ilmastoidussa ja viileässä paikassa. Se ei saa olla alttiina syövyttäville aineille. Liika lämpö ja auringon ultraviolettivalo ovat turmiollista köydelle. Siksi köyden tarpeetonta pitämistä päivänvalossa tulee välttää. Opettele köyden oikea vyyhteämistapa. Oikein vyyhdettyyn köyteen ei tule kierteitä. Kaikki kemikaalit ovat vahingollisia köydelle. Samoin mekaaninen rasitus esim. kiven putoaminen köyteen, jäärautojen piikit, hakun terä ja nousukahvojen virheellinen käyttö. Tutustu huolella nousukahvojen ja rissapyörien käyttöohjeisiin. Älä koskaan käytä tai säilytä köyttä tiloissa, jossa hitsataan. Hitsauskipinät ja roiskeet voivat jättää köyteen osuessaan vain pienen pintajäljen, mutta köyden ytimeen päästessään ne turmelevat köyden hengenvaaralliseen kuntoon.

KÖYDEN KÄYTTÖIÄSTÄ

Alan kirjallisuudesta lainattua suuntaa antavaa tietoutta virheettömien köysien käyttöiästä: Vähäinen yksityiskäyttö (lomalla ja joinakin viikonloppuina) 2 – 3 vuotta. Käyttöä usein (lomalla ja useina viikonloppuina) 1 – 2 vuotta. Käyttöä hyvin usein; ammattikiipeily, ns. kimppaköydet ja järjestöjen ryhmäkäyttö: yhdestä sesongista yhteen vuoteen.

Köysien laadussa on suuria eroja. Normiputousten kestomäärän vaikutus köyden käyttöikään:
UIAA-normiputouksia    12 ja enemmän    käyttöikä    200 käyttötuntia
9                150
6                100

Köyden poikkipinnan suhde kiipeilymetrien määrään:
Halkaisija 10 mm    paino    61 g/m – 65 g/m     käyttöikä    1 500 – 5 000 metriä
10,5        67     – 69                7 000 – 10 000
2 x 8,5                            17 000 – 25 000

Normaali alaköysikäyttö kuluttaa köyttä, yläköysikäyttö enemmän ja laskeutuminen eniten. Järkevintä on pitää päiväkirjaa köyden käyttömetreistä päivittäin. Tällöin vapaakiipeilyssä alaköysikiipeilyosuudella kerrotaan metrit kertoimella 0,33 ja laskeutumisosuudella kertoimella 1,66. Yläköysikäytössä kerroin on 1. Kun edellisen taulukon metrimäärä täyttyy, on köysi hylättävä ellei sitä pidä hylätä muista syistä jo aikaisemmin. Esim. päivän alaköysikiipeily 250 m x kerroin 0,33 = 82,5 ja köydellä laskeutuminen 2 henkilöä x 75 m = 150 m x kerroin 1,66 = 249 m. Yhteensä 331 m (jo 40 tälläista kiipeilypäivää tekee 13 240 m). Muovikuidutkin lahoavat. Köysi tulee korvata uudella 3 – 4 vuoden välein, vaikka sitä ei olisi käytettykään.

STAATTISET KÖYDET: laskeutumis-,työ- ja luolaköydet

Näissä ei ole jousto-ominaisuuksia, väri useimmiten valkoinen tai musta. Ne on tarkoitettu työkäyttöön laskeutumisköydeksi, luolantutkimiseen, pelastus- ja partiokäyttöön. Staattista köyttä myöten voidaan laskeutua laskeutumiskahdeksikolla sekä muilla hyväksytyillä laskeutumislaitteilla, kiivetä nousukahvoilla tai prusik-naruilla silloin, kun köysi on kireällä ja reitti selkeä; ei heilureita, ei äkillistä löystymistä, ei pomppuja alaspäin, tai sitä voidaan käyttää apuna joen ylityksessä köysirullien kanssa. Suomen Kiipeilyliiton suositus: STAATTISTA KÖYTTÄ EI SAA KÄYTTÄÄ KIIPEILYKÖYTENÄ . Katso lisää laskeutumisen kohdalta…