Köysistö

Kalliokiipeilyssä kiivetään normaalisti kahden hengen köysistöissä, kiipeilijä köyden kummassakin päässä. Vuoristossa kiivetään joskus kolmen hengen köysistöissä, tällöin on syytä olla käytössä kaksi köyttä. Jäätiköllä saatetaan liikkua jopa neljän hengen köysistöissä. Kahden hengen köysistö on nopein ja operoinniltaan mutkattomin.

Köysistön ensimmäisenä kiipeävää kutsutaan joko ykköseksi tai liidaajaksi (engl. leader), toisena tuleva on kakkonen, jne.

Köydenpituus

Reitit on jaettu, tai oikeammin jakautuvat, köydenpituuksiin joiden pituus vaihtelee ensinousijoiden käyttämän köyden pituuden, reitillä olevien sopivien varmistuspaikkojen ja kiipeilijöiden taitojen mukaan.

Vanhojen vuoristoreittien köydenpituudet ovat järjestään alle 40 metrisiä, tavallisimmin 30 – 35 m. Uusilla reiteillä 60 m köydenpituudet eivät ole harvinaisia. eritoten kitkakiipeilyreiteillä pitkät köydenpituudet ovat normaaleja.

Normaalimenettely usean köydenpituuden reiteillä on, että ykkönen kiipeää ensimmäisen köydenpituuden kakkosen varmistaessa häntä alhaalta. Ykkönen varmistaa omaa kiipeämistään asettamalla (tai käyttämällä jo olemassaolevia) kiiloja tai hakoja joihin kiinnittää köytensä sulkurenkailla. Kun ykkönen on päässyt sopivalle varmistuspaikalle, hän kiinnittää itsensä ja varmistaa kakkosen ylös. Nyt vaihdetaan osia: kakkonen lähtee kiipeämään ykkösenä. tällä tavalla vähennetään varmistuspaikalla ja varusteiden ja köysien kanssa puuhaamiseen kuluvaa aikaa. Tämä luonnollisesti edellyttää, että molemmat kiipeilijät pystyvät liidaamaan kyseisillä reiteillä.

VIESTINTÄ KÖYSISTÖSSÄ

Köysistön jäsenten välisen ajatustenvaihdon tulee sujua mahdollisimman yksikäsitteisesti ja selkeästi. Turha pulina on tarpeetonta ja monesti jopa haitallista. Vuoristoreiteillä on jopa aivan normaalia, että kakkonen ei kuule kunnolla mitä ykkönen hänelle huutaa ja päinvastoin. Näinollen käytettävien termien tulee olla mahdollisimman lyhyitä ja yksiselitteisiä, erehtymisellä saattaa olla kiusalliset seuraukset. Seuraavassa käsitellään suomalaisissa köysistöissä käytettävät vakiintuneet ilmaisut.

Taulukossa lukusuunta on vasemmalta oikealle, ylhäältä alas. Kauttaviivalla erotetut sanonnat ovat vaihtoehtoisia.