Nousukahva

Nousulaite on mekaaninen versio pelastussolmusta. Ensimmäisen laitteen kehittivät 50-luvulla sveitsiläiset Jusi ja Marti, joista nimeksi tuli Jumar. Ahaa-idea syntyi heillä köysityöskentelyssä lintujen rengastamisen yhteydessä. Laitteet ovat kehittyneet niistä päivistä kuitenkin pääperiaatteen edelleen säilyttäen.

Laitteilla voi kiivetä köyttä myöten ja sitä voi käyttää yläköysi varmistuslaitteena yksin kiivetessä. Petzlin tehtaan suositus yksin kiipeilyyn: kaksi köyttä ja kaksi tarrainta. Laitetta käytetään paljon myös pelastus- ja rakennustöiden yhteydessä samoinkuin retkikuntakiipeilyssä.

Laitteiden valmistajia on useita; Petzl, Rock Empire, Camp, Jumar, Glog, Kong Bonaiti, Gibbs ym. Selostan seuraavassa yleisintä näistä: Petzlin Ascension/Basic nousulaitetta. Basic B08 on perusmekanismi ilman käsikahvaa, Ascension B07 varustettu käsikahvalla, joko oikea tai vasenkätinen versio. Laitteilla tulee olla CE-hyväksyntä.

Ascension/Basic yleinen toimintaperiaate

Laite avataan vääntämällä lukon vivussa käyttönastasta ensin alas ja sitten ulospäin, jolloin jousikuormitteinen kaareva piikikäs hammastanko tulee esille. Köysi pannaan paikoilleen köysikouruun ja hammastanko painetaan takaisin, jolloin lukko napsahtaa paikoilleen. Jousi painaa piikikkäään (hauenleuka) hammastangon köyttä vasten. Hammastanko on asetettu sellaiseen kulmaan köyteen nähden, että laitetta kuormitettaessa se puristuu köyttä vasten huomattavasti suuremmmalla voimalla, kuin kuormitusvoima alaspäin on. Hammastangon hauenleukapiikit ovat vinossa asennossa alaspäin. Kun laitetta nostetaan ylös köydessä, hammastanko avautuu juuri tarvittavan määrän ja laite luistaa ylös helposti sekä lukittuu heti sitä alaspäin vedettäessä. Laite saadaan alaspäin painamalla hammastankoa alas sen yläreunasta silloin, kun laite ei ole kuormitettuna. Älä koske lukon käyttönastaan!!

Käyttö nousukahvoina

Kun laitetta käytetään nousukahvoina, laitetaan toisesta laitteesta (alapäästä) nauha- tai narulenkki valjaiden lukolliseen sulkurenkaaseen, toisesta pitempi valjaiden vyön ali ja jalkaterien ympäri. Kiipeäminen pelastusnarujen tapaan. Vapaasti ihmisen koko painolla laitteissa roikkuen tapahtuva köyttä myöten kiipeäminen rasittaa köyttä. Köyden on oltava vähintään halk. 10 mm CE staattinen tai dynaaminen.

Työskentely katolla tai retkikuntakäyttö

Kahvallinen malli soveltuu käytettäväksi kulun rajoitustarraimena tasa- tai loivilla katoilla työskentelyssä, tai retkikuntien kiinteiden köysien yhteydessä. Tällöin se yhdistetään n. 60 cm:n nauhalenkillä valjaisiin ja laitetta työnnetään kahvasta köyttä myöten. Retkikuntakäytössä osakuormalla toimittaessa (ei vapaan putoamisen mahdollisuutta), voidaan olosuhteiden mukaan käyttää ohuempiakin apuköysiä alkaen halk. 8 mm.

Käyttö yläköysivarmistuslaitteena yksin kiivetessä

Valmistautuminen: Valitse selkeä kiipeilyreitti. Ei pitkiä poikkikulkuja, ei suuria kattoja. Kiinnitä kaksi vähintään halkaisijaltaan. 10 mm kiipeilyttä luotettavasti ylös. Laskeudu kasilla alas samalla tarkastaen reitti. Tee köysien alapäähän n. 0,5 m korkeudelle solmut ja ripusta siihen puntiksi 1 – 2 kg verran tavaraa. Puntin tulee jäädä vapaasti roikkumaan, jotta köysi pysyisi kireällä koko ajan. Tässä vaiheessa tarkasta onko kaikki mukana ja kunnossa. Laita tarraimet köysiin ja kiinnittäydy niihin. Sinulla tulee olla pelastusnaru ja kasi erillisellä sulkurenkaalla kiinnitettynä valjaisiin. Näitä sinä tarvitset ehdottomasti, jos räpsähdät ja et jaksa kiivetä ylös.

Laitteen sijoitukseen on kaksi mahdollisuutta. Tapa 1: Istuma- ja rintavaljaiden välistä lukollisilla sulkurenkailla kiinnitettynä. Rintavaljaina voidaan tässä tapauksessa käyttää myös nauhalenkistä tai apuköydestä tehtyjä valjaita. Tapa yksi on suositeltavampi, koska laite ei roiku jalkojen välissä. Laite kiinnitetään alapäästä istumavaljaiden sulkurenkaasen ja yläpäästä rintavaljaiden yhdysnaruun yksinkertaisen reiän kohdalta. Köyden laittamisen jälkeen laitetaan vielä stopperiksi köysikourun yläpään kaksoisreikään ylimääräinen sulkurengas siten, että köysi jää tämän sulkurenkaan sisään. Toiseen köyteen tuleva tarrain kiinnitetään rintavaljaiden kiinnityspisteeseen.

Tapa 2, jos sinulla on vain istumavaljaat, nousulaite kiinnitetään eri tavalla: Köysi pannaan ensin laitteeseen paikoilleen, sitten laite pannaan valjaiden lukolliseen HMS-renkaaseen köysikourun yläpään kaksoisreiästä siten, että köysi jää sulkurenkaan sisäpuolelle. Laite tulisi olla sulkurenkaassa niinpäin, että laitteen sileä puoli on sulkurenkaan ruuvin puolella ja laite on asetettuna HMS-sulkurenkaan leveämpäämn päähän. Lisäksi laitteen tulee olla ehdottomasti oikeinpäin. Se on tarkastettava sekä kokeilemalla köydestä, että katsomalla, onko laitteen kylkeen piirretty ihmisfiguuri oikein päin. Kiipeämisen aikana laitteen tulee luistaa vapaasti ylös köydessä. Löysää köyttä ei saa olla laitteen yläpuolella. Toiseen köyteen tuleva tarrain kiinnitetään eri sulkurenkaalla etulenkkiin.

Nousun keskeyttäminen, laskeutuminen

Jos joudut keskeyttämään nousun, jättäydy laitteen varaan, laita pelastus- eli prusiknaru laitteen yläpuolelle köyteen, “häntä” vyötärölenkin sisästä ja jalkoihin. Astu prusiknarun varaan jolloin nousulaite vapautuu. Irrota nousulaite, laita kasi köyteen ja kiinnitä sen istumavaljaiden HMS-sulkurenkaaseen. Laskeudu kasilla alas toisella kädellä prusiknarua solmusta pitäen.

Nousulaite vahingoittaa köyttä

Laitteen mekanismi on sellainen, että kuormitettuna hammastangosta köyteen suuntautuva puristusvoima on suurempi kuin taakkavoima. Tämä korostuu putoamisessa jolloin puristusvoima on suurempi kuin putoamisen aiheuttaman iskuvoima. Nousulaitteella jo parin metrin putoaminen köyteen aiheuttaa niin suuren puristusvoiman, että 8 mm tai 9 mm köysi katkeaa. 10 mm tai 11 mm köydellä voi päästä vastaavassa tapauksessa hyvällä tuurilla köyden suojapunoksen vauriolla (jolloin köysi on hylättävä). tässä tapauksessa joustamaton (static) köysi vaurioituu herkemmin. Nousukahvoilla köyttä myöten kiipeäminen kuluttaa myös ajan mittaan köyttä. Kuluttava vaikutus on suurempi kuin kasilla laskeutumisen yhteydessä. Yläköysivarmistuslaitteena tai retkikuntakäytöässä ilman putoamisia on kuluttava vaikutus yläköysikiipeilyn luokkaa. Kts. kohdasta “Köyden käyttöikä”.

Varoitus

Huolellinen laitteen käytön harjoittelu vaarattomissa harjoitusolosuhteissa enen varsinaista käyttöä välttämätöntä. Tarkasta laite ennen ja jälkeen käytön. Jos jompikumpi laitteen jousista on väsynyt tai katkennut, on laite hylättävä välittömästi.