Sanastoa

KIIPEILYSSÄ TARVITTAVAA SANASTOA
 

Suomi Norja Saksa Englanti
Aika Tid Zeit Time
Alas Ned hinab down
alaspäin nedover abwärts downwards
alla under unter under
alue område gebiet area
esihuippu fortopp vorgipfel secondary peak
eteenpäin fram hervor forward
etelä syd süden south
eteläinen sydlige südliche southern
haka bolt haken piton, peg
halkeama riss riss crack
harjanne egg, rygg grad edge
helppo lett leicht easy
huippu topp gipfel summit, top, peak
huono dårlig schlecht bad
huono sää uvaer schletcht wetter bad weather
hylly hylle band shelf, ledge
hyvä god gud good
hyvä sää godvaer gutes wetter good weather
ilmava luftig morsch airy
irtonainen råtten morsch loosy
irronnut frasprengt abgesprengt loosened
itä aust osten east
jalkalenkit taustige trittleite etrier
jalkaote fottak tritt foothold
jyrkkä bratt steil steep
jyrkänne stup absturz precipice
järvi vann see lake
jää is eis ice
jäähakku isoks eispickel ice-axe
jään peittämä isdekket vereist ice-covered
jääputous isfall eisbrucht ice-fall
jääraudat kramponger steigeisen crampons
jäätikkö bre, isbre gletscher glasier
railo bressprek gletscherspalte crevasse
kallio klippe fels rock, cliff
kartta kart karte map
katto tak pach roof
kattilalaakso both kar cirque
kiila mutter klemmkeil nut
kiivetä klatre klettern climb
kiilakivi klemblok klemmblock chockstone
kivi stein stein stone, rock
kiinteä fast fest solid
kivivyöry steinsprang steinschlag stonefall
kivikko ur geröll scree
kitka friksjon reibung friction
kohouma reibung rippe rib
kuiva torr trocken
kuvaus beskrivelse Bechreibund sescription
käsiote håntag Griff handhold
köydellä lask rapell,nedfiri Abseil rappel
köysi tau Seil rope
köydenpituus taulenge Seillänge rope lenght
laakso dal Tal valley
laatta sva Platte slab
laskeutumisreitti retur Abstieg route of descend
lehti flak Scheibe flake
leikkaus/td> dieder Verscheidung corner
liukas glatt glatt slippery
lohkare blokk Block block
lumi sno Schnee,Firn snow
lumiharjanne snoegg Firnscheide snow ridge
lumiolosuhteet snofordhold Schneeverhältnisse snow conditions
lumiräystäs skavl Wächte cornice
lumisilta snobro Schneebrucke snow bridge
lumivyöry lavine Lawine avalanche
luola grotte Höhle cave
lähestyminen anmarsj Anstieg approach march
länsi vest Western west
maja hytte Hütte hut,cabin
matala lav niedrig low
melko nokså ziemlich rather
merkitty markert markiert marked
märkä våt nass wet
nauhalenkki slyng Seilschlinge sling
neula nål Nadel needle
nousu bestigning Ersteigung ascent
oikea höyre rechts right
opastin(kivet) varde Steinmann cairn
pilari pillar Felsturm pinnacle
pohjoinen nord Norden north
polku sti Pfad path
porahaka borebolt Bohrhaken bolt
poikkikulku travers Quergang traverse
puukiila trekile Holzkeil wooden wedge
reitti rute Führe route, climb
reittipiirros skisse Skizze drawing plan
reitin alku innsteg einsteig start of climbing
reuna hjorne ecke edge, corner
reunarailo bregleppe bergschrund rimaye
riippujäätikkö hengebre hängegletscher hanging glacier
rinnne alle 35 astetta skråning hang slope
rotko slukt schlucht gorge
ränni renne rinne gully
savutorvi skorstein kamin chimney
seinämä, yli 50 astetta vegg wand wall, face
seinämäkorkeus vegghoyde wandhöhe height of wall
sileä flat flach flat, plain
sola pass pass pass
sulkurengas karabin karabiner karabiner
sumu, utu tåke nebel fog, mist
sää vaer wetter weather
teltta telt zelt tent
takaisin tilbake zurück back
talvinousu vinterbestingning winterersteigung winter ascent
torni pinnakel turm tower
ulkonema overheng uberhang overhang
vaakasuora vannrett waagrecht horizontal
vaarallinen farligt gefärligt dangerous
varmistuspaikka stand stand stance
varusteet utstyr ausrüstyng equipment
vuoristo fiell gebirge mountain(s)
vuoriryhmä massiv massiv massif
ylikulku passasje yberscheitung passage
ylöspäin uppover aufwärts upwards
yöpyminen bivuak biwak bivouack