Seikkailuttamisesta, köysitoiminnan ohjaaja

SEIKKAILUTTAMISESTA

Seikkailu- nimikkeen alle mahtuu laaja kirjo erilaisia toimintoja. Kuntien ja seurakuntien leireillä näkee esimerkiksi vaijeriliukuja, limsakorien kasauskisoja, slackline- nauhalla kävelyä, puiden väliin rakennettuja kapulasiltoja.

Suomeen on rakennettu viime aikoina myös kaupallisia seikkailupuistoja erilaisine ratoineen.

Toiminnoissa, joissa on jalat irti maasta käytetään putoamissuojaimia jotka ovat paljolti kiipeily- ja laskeutumisvarusteita. Seikkailuratojen rakentamisessa ja käytön ohjauksessa tarvitaan ammattitaitoa, ettei vahinkoja pääsisi syntymään.

Suomen kiipeilyliitto järjestää koulutusta seikkailuttajille nimikkeellä köysitoiminnan ohjaaja. Kurssi on kolmivaiheinen.

KÖYSITOIMINNANOHJAAJA-KURSSI  (KTO-kurssi)

SKIL ohjaajakoulutuksen ensimmäinen taso ja kurssi on tarkoitettu kiipeilijöiden lisäksi seikkailutoiminnassa toimiville tai siitä kiinnostuneille henkilöille. Kurssi sisältää kaksi viikonlopun mittaista (2-päiväistä) kurssiosiota sekä yksipäiväisen auktorisointikokeen.

Moduulissa 1:ssä läpikäydään henkilökohtaisia taitoja sisäseinällä ja ulkokalliolla ja se on kalliokiipeilyn peruskurssin kaltainen mutta laajempi ja moduuli 2:een valmistava.

Moduulissa 2:ssa opetetaan ryhmän ohjaamista yläköysikiipeilyssä, toimintapisteissä ja laskeuduttamisessa sekä pelastustekniikat joita tarvitaan sisäseinä- ja kalliokiipeilyssä.

KTO-koe: kurssin molemmat moduulit hyväksytysti läpäisseet voivat osallistua Suomen Kiipeilyliiton järjestämiin auktorisointikokeisiin, jonka hyväksytysti läpäisseet voivat käyttää itsestään nimikettä “Köysitoiminnanohjaaja”. KTO 2-kurssin ja kokeen välillä oltava vähintään 2 kk omatoimista harjoittelua.

KTO- kurssi sisältää tarvittavat taidot ja tiedot turvalliseen ohjaustoimintaan erilaisissa kiipeilyllisissä toimintapisteissä. Omia kiipeilyvälineitä ei kurssilla tarvita, jos omistaa kiipeilytossut ja valjaat, niin ne kannattaa ottaa mukaan kurssille. Auktorisoitu KTO voi ohjata yläköysivarmisteisia ryhmiä sisällä ja ulkona, esimerkiksi laskeuduttamista. KTO ei voi opettaa kiipeilyä eikä liidaamista, nämä ovat KO-tasoisen ohjaajan töitä. KTO-kursseista on karsittu pois kaikki epäolennainen tieto ja ns. “kikkailu” ja SKIL on linjannut kurssilla opetettavat tekniikat mahdollisimman yksinkertaisiksi, jotta yllämainitut tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Samalla on saatu aikaan rautainen kahden viikonlopun ja yksipäiväisen kokeen paketti kiipeilytietoa, joka on ytimekäs ja kaikkien ammattilaisten saatavissa. Poiketen muista SKIL:n ohjaajakursseista KTO-kurssille pääsemiseen ei ole kiipeilyllisiä vaatimuksia. Turvatekniikan keskuksen ohjeiden mukaan SPR EA 2 tai vastaava oltava voimassa ohjaajana toimittaessa, SKIL ei kuitenkaan kontrolloi EA- voimassaoloa KTO-kokeessa.

Ilmoittautuminen  linkki

Uudelleen auktorisointi/ KTO-kortin päivitys

Ennenkuin KTO-kortin voimassaoloaika menee umpeen 5 vuoden kuluttua myöntämisestä, sen voi uusia seuraavilla tavoilla, osallistumalla: – KTO mod 2:n ulkopäivään tai – mahdolliseen erilliseen korttipäivityspäivään tai – KTO-kokeeseen. Päivityksen aikana kurssin kouluttajat seuraavat uusijan toimintaa, pitää näkyä että ammattitaitoa on ylläpidetty. Uusijan pitää osata mod 2:n asiat, mm: – kiipeilyn perusasiat, välineet ja käyttö ryhmätoiminnassa – tarkastukset ja kommunikointi – ryhmän turvallinen liikuttaminen ja valvonta kalliolla – ankkuripisteiden rakennus ja periaatteet – KTO -ryhmätoiminnat ja pelastus (yläköysikiipeily ja laskeuduttaminen) – KTO turvallisuusasenne! Jos homma toimii niin saa korttiinsa vuositarran joka voimassa taas 5 vuotta eteenpäin. Omat välineet (ohjaajan setti) otettava mukaan. Jos ei kortin vanhetessa ole toiminut alalla ja taidot ruosteessa niin pitää käydä uudelleen mod 2 ja suorittaa koe. HUOM! Kortti on uusittava ennenkuin sen voimassaoloaika umpeutuu! Kun voimassaoloaika mennyt umpeen, on suoritettava mod 2 ja läpäistävä sen jälkeen koe hyväksytysti.

Jos suorittaa KO -tason niin KTO:ta ei tarvitse päivittää ennen kuin KO vanhentuu. KTO 3 (korkeaharjoiterata ohjaajakurssi) päivittää myös alemman, eli KTO-tason joten rataohjaajakurssin hyväksytysti läpäissyt on 5 vuotta eteenpäin myös hyväksytty KTO-ohjaaja.