Otteiden kiinnittäminen

1. ALUSTANA BETONIA
Otteina käytetään tehdasvalmisteisia valuhartsin ja hiekan seoksesta valmistettuja otteita. Otteet kiinnitetään betoniin poraamalla 12 millisiä reikiä seinään, reikään asennetaan lyöntiankkuri 10 milliselle pultille. Lyöntiankkurin kartio kiristetään vasaralla ja tapilla naputtaen tiukalle, jonka jälkeen ote kiristetään paikoilleen kuusiokoloruuvilla

2. ALUSTANA TIILTÄ
Kovaan tiileen käytetään RAWL-kiila–ankkureita, tyypiltään 8mm x 50, tai 10 mm x 50. (Etumainen lukema on mutterin kierre ja jälkimmäinen on kierteen pituus.) Otteen ja seinän väliin laitetaan pultin ympärille tukeva aluslevy joka upotetaan seinän pinnan tasoon.
Jos tiiliseinä on pehmyttä materiaalia, tulee seinä pinnoittaa vaneerilevyillä.

3. ALUSTANA VANEERILEVYSTÄ VALMISTETTU SEINÄ
CE- standardin mukainen runko tulee rakentaa liimapalkeista. Vaneerilevy tulee olla vahvuudeltaan vähintään 18 millistä. Vaneerilevyyn porataan halkaisijaltaan 12 mm suuruisia reikiä 30 sentin välein koko levyn alalle.
Levyn takapinnalle reikiin asetetaan vastamutterit eli lyöntiankkurit 10 mm kierteellä, joita menee noin 10 kpl neliömetriä kohden.
Jos levyn haluaa pinnoittaa karheaksi, se maalataan kaksikomponenttimaalilla (esim. Epirex, Tikkurilan Aquacoat 100), johon on sekoitettu hiekkaa.

4. ALUSTANA PUUTA
Yksityiskäyttöön esim autotalliin rakennettaessa voidaan otteita kiinnittää kansiruuveilla puumateriaaliinkin. Otteita puuhun kiinnitettäessä käytetään kansiruuveja, halkaisijaltaan 8 mm, pituudeltaan 60 – 100 mm, otteen paksuudesta riippuen. Lastulevyseinään tai kipsilevyseinään otteita kiinnitettäessä otteet voidaan kiinnittää pystyjuoksujen kohdalle. (Esim treenausseinä autotalliin)