Asiakasrekisteri

Rekisteriseloste:

Noudatamme EU:n GDPR tietosuoja-asetusta asiakastietojen käsittelyssä.

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Mountain Shop Finland Oy
Hämeentie 40
FIN-00500 Helsinki
Tel. +358(0)505017157

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Leo Määttälä
leo@mountainshop.fi
Puh. +358(0)505017157

Rekisterin nimi
Mountain Shop Finland Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakassuhteen hoitaminen sekä tilausten käsittely

Rekisterin tietosisältö
– Asiakkaan nimi
– Asiakkaan osoite
– ASiakkaan puhelinnumero
– Asiakkaan sähköpostiosoite
– Asiakkaan salasana – Asiakkaan tilaushistoria (tilatut tuotteet, määrät, toimitusosoitteet) – Asiakkaan sekä yrityksen kommentit tilausten yhteydessä

Tarkastusoikeus
Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti, jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Mountain Shop Finland Oy
Hämeentie 40
FIN-00500 Helsinki

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena
Sähköinen versio on suojattu salasanoin sekä järjestelmän ulkopuolelta palomuurilla.
Rekisteriä käyttävät vain henkilöt joiden toimenkuva sitä edellyttää.
Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Rekisterin käyttöoikeuksia valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.
Rekisterin tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti. Varmuuskopiot säilytetään erillisessä lukitussa tilassa